Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

  • Maverick
  • 16.Nov

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhập khẩu chỉ được đưa ra kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho sản phẩm.

Greency

Để được cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm thì Greency phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố sau: cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ để sản xuất, điều kiện xử lý chất thải, kho chứa, điều kiện trần, nền nhà phải đặt chuẩn sạch. Ngoài ra, công ty phải có đầy đủ giấy tờ về sổ theo dõi nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi việc chế biến, sổ lưu mẫu,v..v…Và cuối cùng là quãng thời gian khá dài để được trả hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định. 

Không phải doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng làm được điều này. Nhưng ở Greency, chúng tôi tin rằng, bất cứ ai cũng có quyền được sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, bởi vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện, tạo điều kiện để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của mình, hết lòng tiên phong đi đầu trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh hoa quả để tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh và an toàn hướng đến tối ưu lợi ích khách hàng.

#Câu chuyện Greency

"Fruit Product" was added to wishlist